Categories
Health News

ผลทางพันธุกรรมต่อการตอบสนองต่อการรักษาโรคอ้วน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนขั้นรุนแรงและซับซ้อนตอบสนองต่อโปรแกรมการลดน้ำหนักที่แตกต่างกันไปตามยีนของพวกเขา ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคอ้วนที่โรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในระหว่างโปรแกรมระยะสั้นอย่างเข้มข้นของการจำกัดอาหารภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อที่จะพยายามแก้ไขปัญหาทางการแพทย์บางอย่างเกี่ยวกับโรคอ้วนขั้นรุนแรง

ในระหว่างการวิจัย นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในยีนหลายร้อยชนิดที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน โดยการรวมข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงของยีนที่วัดได้เหล่านี้เข้าด้วยกัน จะมีการคำนวณคะแนนความเสี่ยงทางพันธุกรรม สำหรับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนที่แตกต่างกัน 6 ลักษณะ การศึกษากลไกเช่นนี้ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุใดคนบางคนจึงตอบสนองได้ดีกว่าคนอื่นๆ ต่อ การแทรกแซงแบบเดียวกันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้การรักษาเฉพาะบุคคลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วน