Categories
News

Domino’s: ยักษ์ใหญ่ฟาสต์ฟู้ดถอนตัวจากอิตาลี ถิ่นกำเนิดพิซซ่า

ร้านค้าสุดท้ายของ Domino’s Pizza ในอิตาลีถูกปิดหลังจากบริษัทที่ดำเนินการสาขาในประเทศถูกฟ้องล้มละลาย รายงานกล่าว
เจ้าของแฟรนไชส์ ​​ePizza SpA ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ ตามรายงานของ Bloomberg ซึ่งรายงานเรื่องนี้เป็นครั้งแรก

Categories
News

ภาวะแทรกซ้อนของ โรคไต

ภาวะแทรกซ้อนของ โรคไต ไตวาย หรือ ไตล้มเหลว เป็นภาวะที่ไตทั้งสองข้าง สูญเสียการทำงาน ทำให้ไม่สามารถขับของเสียในร่างกายออกทางปัสสาวะได้ ทั้งยังไม่สามารถควบคุมความสมดุล ของน้ำและเกลือแร่ต่างๆ ไม่สามารถสร้างฮอร์โมน ที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและไขกระดูกได้ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกาย

Categories
News

สุขภาพดี : ภาวะสมองล้า หรือ Brain Fog

สุขภาพดี : ภาวะสมองล้า หรือ Brain Fog มีงานวิจัยพบว่า ในผู้ที่ต้องใช้ความคิดหรือทำงานหลายทักษะไปพร้อมกัน หากไม่สามารถปรับตัวกับงานได้ จะทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพในงานลดลง เกิดปัญหาสุขภาพเช่น ภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome) ภาวะสมองล้า (Brian Fog) อีกทั้งยังมีผลต่อระดับไอคิวที่ลดลงในบางคนด้วย