Categories
News

จัดฟันบางนา: สะพานฟันมีอายุการใช้งานแค่ไหน

จัดฟันบางนา: สะพานฟันมีอายุการใช้งานแค่ไหน สุขภาพฟันของเรา ย่อมเสื่อมถอยได้ เมื่อเรามีอายุมากขึ้น เพราะฉะนั้น เราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้ดี เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ ซึ่งการเกิดฟันผุนั้น ทำให้เรามีปัญหาอื่นๆตามมามากมาย จนอาจจะนำไปสู่การสูญเสียฟันได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ การทดแทนฟันธรรมชาตินั้นมีด้วยกันหลายวิธี เพื่อที่จะให้ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปกลับมามีฟันที่สวยงามเป็นธรรมชาติอีกครั้ง ซึ่งการรักษาทางทันตกรรมที่กล่าวคือวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมและการทำสะพานฟัน

Categories
News

จัดฟันบางนา: รีเทนเนอร์มีกี่ประเภท

จัดฟันบางนา: รีเทนเนอร์มีกี่ประเภท หลายคนที่เคยผ่านการเข้ารับการจัดฟัน เมื่อจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องใส่เครื่องมือที่มีชื่อว่า รีเทนเนอร์ ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักตัวอุปกรณ์ตัวนี้ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ใส่หลังการจัดฟันเพื่อคงสภาพฟัน ไม่ให้ฟันที่ผ่านการจัดแล้วเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม ผู้เข้ารับการจัดฟันที่ถอดเครื่องมือจัดฟันออกแล้ว จำเป็นต้องใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อให้ฟันได้คงสภาพฟันไว้

Categories
News

จัดฟันบางนา: รู้แล้วระวัง ! เหตุใดจึง “เหงือกร่น” ภัยร้ายในช่องปาก สุดอันตราย ?

จัดฟันบางนา: รู้แล้วระวัง ! เหตุใดจึง “เหงือกร่น” ภัยร้ายในช่องปาก สุดอันตราย ? เชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้จักหลายปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของช่องปากกันเป็นอย่างดี และกำลังหาวิธีป้องกันและแก้ไขกันอย่างสม่ำเสมอ หลายคนเลือกวิธีการแปรงฟันบ่อยๆ หลายคนเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และรับประทานอย่างระวัง เพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงนั่นเอง แต่เคยทราบไหมว่าภัยร้ายอีกอย่างหนึ่งในช่องปากที่นำไปสู่โรคร้ายต่างๆมากมาย คือ “ภาวะเหงือกร่น”

Categories
News

จัดฟันบางนา: สัญญาณเตือน ควรรักษารากฟัน

จัดฟันบางนา: สัญญาณเตือน ควรรักษารากฟัน การรักษารากฟัน ก็คือการรักษาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับโพรงประสาทฟันจากแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปาก โดยการตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน เมื่อทำการตัดส่วนที่ติดเชื้อหรืออักเสบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำความสะอาด จัดรูปทรงและอุดปิด การรักษารากฟันจะช่วยให้ไม่ต้องทำการถอนฟันจริงตามธรรมชาติออก เพราะผลกระทบจากการถอนฟันนั้นมีมากมายกว่าการรักษาให้แข็งแรงต่อไปแน่นอน